Hiển thị thông tin của các phòng/bàn theo sự bố trí, sắp xếp của cửa hàng. Thông tin về phòng/bàn giúp bạn nắm được tình hình của từng đơn hàng đang có, vị trí nào còn trống, vị trí nào đang có khách.

Danh sách phòng/bàn

Từ danh sách phòng/bàn bạn có thể tạo đơn hàng mới cho khách, hoặc xem các sản phẩm mà khách đang sử dụng tương ứng với vị trí từng phòng/bàn

Tính năng này chỉ có đối với loại cửa hàng là Quán cafe, nhà hàng, quán ăn, khách sạn, karaoke,... và không có trên những cửa hàng không sử dụng hình thức quản lý theo bàn, phòng.

Hiển thị thông tin toàn bộ các đơn hàng. Qua đó giúp người quản lý bán hàng có thể tra cứu được thông tin của từng đơn hàng và kiểm soát tình hình bán hàng.

Danh sách đơn hàng

Từ danh sách đơn hàng, người dùng có thể trực tiếp tạo đơn hàng mới, hoặc chỉnh sửa cho những đơn hàng đang đặt trước.

Tính năng này giúp bạn khởi tạo một đơn hàng hoặc cập nhật một đơn hàng đã đặt trước khi khách tiến hành mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ. Người dùng có thể tạo đơn hàng từ trình đơn bên trái, từ danh sách bàn (tùy theo loại hình kinh doanh của cửa hàng) hoặc từ danh sách đơn hàng.

Tạo đơn hàng

Để tiến hàng tạo đơn hàng, bạn cần lưu ý các thông tin sau: Thông tin về sản phẩm, dịch vụ; Thông tin khách hàng; Thông tin nhân viên; Các thông tin về giá cả, chiết khấu,...

Liệt kê danh sách hàng hóa của cửa hàng, thông tin chi tiết của từng loại hàng hóa như: Mã hàng hóa, tên hàng hóa, loại hàng hóa, nhóm hàng, được phép bán, đơn vị, tồn kho, giá vốn, giá bán, ngày tạo, ghi chú,...

Danh sách hàng hóa

Nguyên vật liệu chỉ dùng để làm nguyên vật liệu cho hàng sản xuất, không được phép bán hàng, không có giá bán hàng.

Hàng sản xuất phải được định nghĩa từ nguyên vật liệu, không có tồn kho cố định mà được tự dộng tính toán tồn kho từ số lượng tồn của các nguyên vật liệu cấu thành. Hàng sản xuất cũng được tự động tính giá vốn.

Khởi tạo hàng hóa cho cửa hàng. Tính năng này giúp người dùng tạo nhanh các loại hàng hóa trong cửa hàng để đưa vào danh mục quản lý.

Thêm hàng hóa

Lưu ý cần phân biệt 4 loại hàng hóa sau đây:

- Hàng nhập về: Là loại hàng hóa được cửa hàng nhập về và bán lại. Ví dụ: quần jean, áo sơmi, pepsi, cocacola,...

- Hàng sản xuất: Là loại hàng hóa do chính cửa hàng tự sản xuất ra từ các nguyên vật liệu. Ví dụ: Cafe đá (từ cafe bột, đường, đá), Sinh tố bơ (từ trái bơ, đường, đá),...

- Hàng dịch vụ: Là loại hàng hóa không định hình. Ví dụ: mỗi giờ karaoke, thời gian ở khách sạn,...

- Hàng nguyên vật liệu: Là loại hàng hóa dùng để sản xuất ra "hàng sản xuất". Ví dụ: trái bơ, cafe bột Trung Nguyên, vãi may đồ,...

Định nghĩa nhóm hàng mà người quản lý muốn phân chia các hàng hóa theo nhóm một cách phù hợp và tiện lợi nhất. Nhóm hàng có thể thuộc một nhóm hàng khác (có nhóm cha) và phân chia theo nhiều cấp. Mỗi hàng hóa có thể thuộc 1 hoặc nhiều nhóm hàng khác nhau.

Nhóm hàng

Ví dụ về nhóm hàng: Nhóm hàng cafe, nhóm hàng sinh tố, nhóm hàng áo thun nam, nhóm hàng áo thun nữ,...

Hiển thị thông tin của tất cả những lần nhập hàng. Người dùng có thể tạo yêu cầu nhập hàng hóa khi cần thiết. Bên cạnh đó người dùng có thể biết được thông tin mặt hàng nào cần nhập và quyết định nhập những mặt hàng đó.

Nhập hàng

Việc phân quyền được thiết lập chặt chẽ cho người dùng ở chức năng này. Qua đó, quản lý có thể phân chia nhân viên nào có quyền yêu cầu nhập hàng (mà không thể nhập), hoặc có quyền nhập hàng (xử lý yêu cầu hoặc trực tiếp nhập hàng).

Hiển thị thông tin của những lần chuyển hàng từ địa điểm này tới địa điểm khác trước đó như số lượng chuyển, nhân viên chuyển, ngày tháng, người nhận hàng hóa và đơn vị nhận hàng.

Chuyển hàng

Chức năng chuyển hàng phục vụ cho các cửa hàng hoạt động theo dạng chuỗi hoặc có nhiều chi nhánh.

Tính năng kiểm hàng giúp người dùng có thể kiểm soát được tình hình hàng hóa trong kho. Các vấn đề về trả hàng, hư tổn, dư thừa hàng hóa,... cần phải điều chỉnh số lượng tồn kho sẽ được thực hiện qua mục này.

Kiểm hàng

Việc phân quyền được thiết lập chặt chẽ cho người dùng ở chức năng này. Qua đó, quản lý có thể phân chia nhân viên nào có quyền yêu cầu kiểm kho (mà không thể tạo cân bằng kho), hoặc có quyền kiểm kho (xử lý yêu cầu hoặc trực tiếp cân bằng kho - thay đổi lượng hàng tồn kho).

Hiển thị danh sách các khu vực và phòng/bàn của cửa hàng. Tại mục này người dùng có thể thêm khu vực nếu theo thiết kế của cửa hàng và phòng/bàn theo khu vực đó.

Kiểm hàng

Bên cạnh đó người dùng cũng có thể chỉnh sửa lại thông tin của từng khu vực và phòng/bàn hoặc xóa khu vực, phòng/bàn.

Hiển thị tất cả các thông tin của khách hàng. Từ danh sách thông tin khách hàng, người dùng có thể biết được khách hàng nào là khách hàng VIP của bạn.

Danh sách khách hàng

Bên cạnh đó, người dùng có thể biết được từng sở thích của khách hàng, cũng như thông tin liên hệ khi cần hoặc khi có chương trình khuyến mãi.

Tính năng này giúp người dùng thêm một hoặc nhiều khách hàng. Thêm khách hàng giúp người dùng có thể lưu trữ thông tin về khách hàng thân thiết của cửa hàng.

Thêm khách hàng

Hiển thị thông tin của tất cả các nhà cung cấp của địa điểm hiện tại cũng như trước đó. Từ thông tin nhà cung cấp sẽ giúp người dùng có thể liên hệ và cung cấp hàng khi cần thiết.

Danh sách nhà cung cấp

Tạo thêm nhà cung cấp khi cửa hàng có nhà cung cấp mới. Người dùng có thể lưu trữ toàn bộ của nhà cung cấp mới để liên hệ khi cần.

Thêm nhà cung cấp

Tại mục này người quản lý có thể biết được thông tin của tất cả các nhân viên. Ngoài ra, quản lý có thể biết được trên từng chi nhánh, nhân viên đó được phép làm gì.

Nhân viên

Tính năng này cũng sẽ giúp người dùng thêm nhân viên, và phân quyền cho nhân viên đó theo từng nhóm quyền đã định nghĩa sẵn và theo từng chi nhánh.

Mục này sẽ giúp bạn biết được tất cả thông tin về địa điểm như: loại hình kinh doanh của địa điểm (nhà hàng, quán café …), các tiện ích của địa điểm và thời gian kinh doanh của địa điểm.

Thông tin địa điểm

Lưu ý rằng thông tin này sẽ là cơ sở để chúng tôi thực hiện các dịch vụ marketing cho cửa hàng của bạn trên cổng thông tin địa điểm PLACEVIET.

Hiển thị tất cả các nhóm quyền cho địa điểm (ví dụ: thu ngân, phục vụ, quản lý …). Người quản lý tự định nghĩa những nhóm quyền này phù hợp với từng vị trí mà cửa hàng yêu cầu.

Nhóm quyền

Hiển thị thông tin chị tiết về giao diện hiện tại người dùng đang sử dụng. Bên cạnh đó bạn có thể thay đổi giao diện theo sở thích của người dùng (ví dụ: màu sắc, tiêu đề, vị trí menu …)

Giao diện

Cung cấp cho người dùng cái nhìn tổng quát về tình hình kinh doanh của từng mặt hàng, nhân viên hoặc tổng thể theo thời gian qua biểu đồ. Qua đây người dùng sẽ biết được tổng doanh thu của địa điểm, xu hướng về doanh thu của địa điểm (tăng, giảm, hay không thay đổi).

Báo cáo