TÍNH NĂNG PHÂN QUYỀN

  • 21/02/2015

Với cơ chế phân quyền thông minh, PLACEVIET MNG giúp cho người quản lý hoàn toàn chủ động phân quyền sử dụng phần mềm cho mỗi nhân viên theo từng chức năng cụ thể. Việc phân quyền sử dụng góp phần đảm bảo tính bảo mật và công việc rõ ràng giữa các bộ phận khác nhau.

Quản lý tự định nghĩa các nhóm quyền, tạo người dùng (nhân viên) và phân quyền cho người dùng vào các nhóm đã định nghĩa theo từng chi nhánh tương ứng. Quyền sử dụng phần mềm được phân định chi tiết từng chức năng, mô-đun cụ thể.

Tính năng phân quyền của PLACEVIET MNG giúp bạn phân chia rõ ràng và cụ thể quyền hạn sử dụng phần mềm của nhân viên, tránh các rủi ro phát sinh khi nhân viên sử dụng không đúng tính năng.