TÍNH NĂNG BẾP

  • 24/02/2015

Tính năng hổ trợ cho người chế biến biết chính xác những thức ăn, đồ uống (gọi chung là sản phẩm) nào đang được gọi từ khách. Một màn hình hiển thị ở Bếp, quầy Bar hiển thị chính xác theo thời gian thật (real-time) những sản phẩm mà khách yêu cầu ngay tức thì.

Hiển thị thông tin đầy đủ về những ghi chú đi kèm sản phẩm cần làm, số lượng, thời gian và độ ưu tiên chế biến. Thông báo có sản phẩm mới cần chế biến cho quầy bếp bằng âm thanh, bộ lọc hiển thị sản phẩm theo nhóm,…

Thông báo sản phẩm nào đã làm xong cho người phục vụ bàn để mang cho khách, bàn nào có sản phẩm đang chờ mang lên, tình trạng bàn đã nhận đủ sản phầm hay chưa,…

Tính năng bếp giúp thu ngân không phải in biên lai xuống bếp, phục vụ không phải di chuyển lên xuống nhiều lần. Thao tác trên tính năng rất đơn giản và phù hợp với môi trường làm việc ở bếp. Thể hiện sự chuyên nghiệp trong phục vụ khách và quy trình làm việc. Giúp tiết kiệm nhiều thời gian của các bộ phận thu ngân, phục vụ bàn, bếp/quầy bar,…