TÍNH NĂNG BÁO CÁO

  • 23/02/2015

Tính năng này hỗ trợ bạn xem xét tình hình kinh doanh của cửa hàng mình như thế nào. Từ đó bạn có thể biết được xu hướng kinh doanh thông qua những biểu đồ trong phần này và nhận biết được những thời điểm đặc biệt thông qua biểu đồ thể hiện.

Báo cáo giúp bạn xem xét được năng lực của từng nhân viên qua việc doanh thu họ mang lại cho cửa hàng trong thời gian bạn chọn. Qua đó bạn có thể có những điều chỉnh, thưởng hoặc những biện pháp phù hợp cho từng nhân viên để họ làm việc có năng suất cao hơn.

Giúp quản lý được kho của bạn. Tính năng giúp bạn biết được số lượng hàng hóa còn lại trong kho và sản phẩm nào cần phải nhập thêm. Đồng thời cho biết tổng giá trị kho là bao nhiêu.

Bạn cũng dễ dàng điều chỉnh thời gian hiển thị báo cáo, nội dung cần thống kê. Ứng với từng loại báo cáo bạn sẽ có một loại biểu đồ hiển thị phù hợp với nội dung. Bên cạnh biểu đồ, bạn cũng có thể xem nội dung bằng những con số thống kê, hoặc tải file excel để tiện việc làm báo cáo riêng.

Tính năng báo cáo giúp bạn có một cái nhìn tổng quát về cửa hàng, nhân viên, cũng như việc kinh doanh của cửa hàng bạn. Từ đó bạn có thể có những điều chỉnh kịp thời cho cửa hàng và giúp cho việc kiểm soát dễ dàng hơn.