NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG HIỆU

  • 23/03/2015

Phần mềm PLACEVIET MNG hỗ trợ tính năng cho phép kinh doanh theo hình thức nhượng quyền thương hiệu.

Bên cạnh việc bán hàng, chủ sở hữu thương hiệu còn kiểm soát được những chi nhánh trong hệ thống thương hiệu của mình. Việc cung cấp hàng hóa cho các chi nhánh được thực hiện tốt hơn, cùng với việc quản lý công nợ của các chi nhánh một cách rõ ràng, minh bạch.

Những báo cáo được thiết kế dành riêng cho hình thức kinh doanh nhượng quyền cũng được thêm vào cho phù hợp. Module quản lý hàng hóa cũng được thiết kế lại giúp cho chủ sở hữu thương hiệu thao tác dễ dàng và nắm bắt thông tin hàng hóa trên từng chi nhánh một cách nhanh nhất.

Với phần mềm quản lý bán hàng PLACEVIET MNG, bạn sẽ quản lý chuổi thương hiệu của mình thật dễ dàng và tiện lợi. Chúng tôi tiên phong trong việc tạo ra một sản phẩm đặc biệt, có khả năng quản lý bán lẽ mạnh mẽ, đồng thời kết hợp với hình thức kinh doanh nhượng quyền thương hiệu.