Cơ bảnDành cho cửa hàng nhỏ

89.000 VNĐmỗi tháng

  • 3 người dùng
  • 50 hàng hóa
  • Không hoạt động khi mất internet
  • Không hỗ trợ chi nhánh, chuỗi
  • Và tất cả các tính năng khác

Đầy đủDành cho cửa hàng vừa và lớn

159.000 VNĐmỗi tháng

  • Không giới hạn người dùng
  • Không giới hạn hàng hóa
  • Hoạt động tốt khi mất internet
  • Hỗ trợ chi nhánh, chuỗi
  • Và tất cả các tính năng khác